Skip to Content

Změna barvy objektů

V tomto článku se zmíníme i o jiných způsobech, které nám ulehčí práci s výměnou některé barvy v obraze. V nabídce Výběr například najdeme položku Rozsah barev, která funguje na principu vytvoření selekce (výběru) některou barvou. Můžeme jí například určit kapátkem přímo z obrazu a vybraná místa potom obyčejným způsobem obarvíme.

Existuje však způsob rychlejší a pohodlnější a to již zmíněný příkaz Nahradit barvu. (Obraz - Přizpůsobení - Nahradit barvu) Pracuje tak, že po vybrání barvy kapátkem nacházejícím se v tomto dialogovém okně a tažením jezdce Neurčitosti (Něco jako rozsah odstínu) se vytvoří maska, jejíž vybraná místa můžeme upravovat pomocí jezdců podobně jako u příkazu Odstín a Sytost v rozbalovací nabídce Obraz - Přizpůsobení. V políčku Vzorek vybíráme náhradní barvu. (Můžeme postup zopakovat i dvakrát)
Zde v ukázce mochomůrek červených by postup obdobný. Je ale velmi pravděpodobné, že se takovýmto způsobem barevně změní i pozadí v obrázku. (Nástroj nahradil odstíny červené i v půdě, atd..)
Možností jak toto vyřešit je, jak už to bývá ve Photoshopu zvykem několik. (Výběrem oblasti, atd..)
V tomto případě vybereme způsob nejjednoduší. Zduplikujeme vrstvu (Vrstva - Duplikovat vrstvu) ještě před tím než provedeme na horní vrstvu příkaz Nahradit barvu. Po obarvení objektů v horní vrstvě jemně mažeme gumou pozadí (mimo oblastí, které si přejeme zachovat).

 
Mochomůrky červené
 
?