Skip to Content

Změna barvy objektů - 1.část

Hledáte vhodný způsob, jak si rychle vyzkoušet barevnou změnu například vašeho domu, vozu či šatů na fotografii? S nástroji ve Photoshopu je to velmi jednoduché.
Na celou řadu úprav můžete využít tzv. křivky. Najdete je v nabídce Obraz - Přizpůsobení - Křivky, či ve funkci Vrstvy úprav. Barvu zde lehce změníte pomocí posuvníků.
Dalším způsobem je využití režimu prolnutí vrstvy ve spojení s nástrojem Plechovka barvy, který je v tomto článku popsán. Druhým, neméně snadným způsobem, je využití příkazu Nahradit barvu. (Změna barvy objektů - 2.část)

Nejprve vybereme část obrázku, kterou chceme obarvit. (Je dobré si zvětšit předmět na celou obrazovku.) Budeme zde používat nástroj Magnetické laso, které pracuje na principu vyhodnocení rozdílnosti barev. Tento nástroj má v panelu voleb důležitá nastavení: Do políčka Prolnutí zadáváme hodnotu, která nám určuje plynulé spojení s okolím. Čím je hodnota vyšší, tím se prolnutí vzhledem k okolí změkčuje. Další nabídka je Šířka, která nabízí zadání hodnoty v bodech stanovujících rozsah oblasti v níž bude Photoshop hledat okraje. U Kontrastu hran volíme vyšší hodnoty tam, kde je větší kontrast a naopak. Políčko Hustota udává množství fixačních bodů.
Při složitějším tvaru předmětu, který chcete vybrat, budete někdy potřebovat z výběru odečíst další výběry. (např. u auta okna atd...) Zde se nám nabízí režimy výběru, které se nacházejí vlevo v panelu voleb pro nástroj Výběr. Můžeme si vybrat ze čtyř symbolů: Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru a Průsečík s výběrem.
Jako další krok vytvoříme novou vrstvu a vyplníme výběr nástrojem Plechovka barvy jakoukoli barvou. Nyní stačí zvolit nějaký režim prolnutí vrstev v paletě Vrstvy. Zde v tomto příkladu je použit režim Měkké světlo.
Změna je hotova a není nic jednodušího, než si vybírat z různých dalších barev a prohlížet si výsledky.
 
Původní bílé šaty
 
Změna - zelené šaty