Skip to Content

Zásady dobrého webu

Jak bychom měli začít? Určitě s nějakými pravidly:


 • Obsah webových stránek by měl být dostatečně čitelný a kvalitní. Hned na úvodní stránce by mělo být zřejmé, o čem celý web pojednává. Stránka má být přehledná a rozhodně ne přeplněná.

 • Všechny stránky by měly mít svůj jedinečný titulek (title), který by měl dostatečně informovat, kde se návštěvník nachází a co ho tam čeká.

 • Nejsou žádoucí informace na jaké rozlišení obrazovky, či na jaký prohlížeč jsou stránky koncipovány.

 • Každá stránka by měla být připravená na tisk, proto vytvářejte styly pro tisk, případně jiná média.

 • Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele by měly být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

 • Barevnou kombinaci volte vkusně, nepůsobí dobře blikající efekty či vzorky, které narušují čitelnost textu. S tím souvisí i potřebný kontrast popředí a pozadí.

 • Písmo by mělo být čitelné, velikost písma by měla být definována v relativních jednotkách, jako například em.

 • V rámci definice typu písma by měla být uvedena i tzv. obecná rodina písem, do které daný typ písma patří. Např. font-family:arial,helvetica,sans-serif;

 • Používejte nadpisy, postupně od h1, h2, h3,.....Nadpis h1 je velmi důležitý například pro vyhledávače. Nadpisy by neměly vypadat jako běžný text.

 • Vyvarujte se pravopisných a typografických chyb, i když nikdo nejsme dokonalí, že?

 • Pro popis vzhledu jsou upřednostněny stylové předpisy. Prvky (X)HTML by měl tvůrce používat výhradně k obsahu, to znamená, že všechno, co se může dát do externího souboru se styly, je dobré tam dát.

 • Nejdůležitější je obsah a čitelnost bez všech externích souborů, proto je dobré si stránku prohlédnout s vypnutými styly a posoudit, zda je stránka hodnotná i bez nich.

číst dále...