Skip to Content

Vlastní formulářová tlačítka

Nechcete už standardní tlačítka na svém formuláři?
Tento formulář místo klasických tlačítek Submit a Reset obsahuje odkazy s obrázky. Cílem odkazu je vykonání metody formuláře, a to buď k odeslání či vymazání. Formulář je potřeba ještě ošetřit funkcí pro ověření.
Nezapomeňte si udělat dva obrázky tlačítek!....

<form name="formular">

  <b>Vaše jméno:</b><br />
  <input type="Text" name="Jmeno">

  <a href="javascript:document.formular.submit();"><img
  src="tlacitko1.gif" border="0"></a>

  <a href="javascript:document.formular.reset();"><img
  src="tlacitko2.gif" border="0"></a>

</form>