Skip to Content

Validátory ASP.Net - 2.část

CompareValidator
Definice syntaxe:
<asp:CompareValidator
  id="ID validátoru"
  ControlToValidate="ID prvku, kterého obsah chceme validovat"
  ValueToCompare="hodnota"
  ControlToCompare="hodnota"
  Type="datový typ"
  Operator="hodnota operátoru"
  ErrorMessage="Text chybové zprávy"
  Text="text prvku"
  ForeColor="hodnota"
  BackColor="hodnota" ...
  runat="server">
</asp:CompareValidator>

Příklad použití:
<form id="form1" runat="server">
<div>
 <p>
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Height="24px"
    Width="130px" Text="Heslo:"></asp:Label>
  <asp:TextBox ID="TextBox1" TextMode="Password"     runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:Label ID="Label2" runat="server" Height="24px"
    Width="130px" Text="Znovu heslo:"></asp:Label>
  <asp:TextBox ID="TextBox1" TextMode="Password"     runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1"
    runat="server" ErrorMessage="Heslo není stejné!"
    ControlToValidate="TextBox2">
    ControlToCompare="TextBox1">
  </asp:RequiredFieldValidator></p>
  <asp:Button ID="tbSubmit" runat="server" Text="OK"
    OnClick="Submit" /></p><p>
</div>
</form>

Parametr Operátor udává typ požadovaného porovnání:

DataTypeCheck Kontroluje, zda je zadán údaj určitého datového typu.
Equal Kontroluje podmínku rovnosti.
NotEqual Kontroluje podmínku nerovnosti.
GreaterThan Kontroluje podmínku větší než..
GreaterThanEqual  Kontroluje podmínku větší nebo rovno..
LessThan Kontroluje podmínku menší než..
LessThanEqual Kontroluje podmínku menší nebo rovno..

Datové typy, které se zapisují do vlastnosti Type můžou být například Date, Double, Integer, String, Currency atd...
Často se také setkáme s nutností porovnání zadaného obsahu s konstantou anebo s obsahem proměnné. Pro porovnání hodnoty s konstantní hodnotou stačí změnit parametr ControlToCompare na ValueToCompare. Do této hodnoty můžeme zapsat například nějaký řetězec atd.. Jestliže ověřujeme jen správnost datového typu, stačí do vlastnosti Operator zapsat hodnotu DataTypeCheck a vlastnost ControlToCompare vynechat.

RangeValidator
Definice syntaxe:
<asp:RangeValidator
  id="ID validátoru"
  ControlToValidate="ID prvku, kterého obsah chceme validovat"
  MinimumValue="hodnota"
  MaximumValue="hodnota"
  Type="datový typ"
  ErrorMessage="Text chybové zprávy"
  Text="text prvku"
  ForeColor="hodnota"
  BackColor="hodnota" ...
  runat="server">
</asp:RangeValidator>

Příklad použití:
<form id="form1" runat="server">
<div>
 <p>
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Height="22px"
    Width="130px" Text="Kusů:"></asp:Label>
  <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:Button ID="tbSubmit" runat="server" Text="Odeslat"
    OnClick="Submit" /></p><p>
  <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1"
    runat="server" ErrorMessage="Objednat musíte více jak jeden kus a méně než deset kusů."
    ControlToValidate="TextBox1">
    MaximumValue="10" MinimumValue="2"
  </asp:RangeValidator></p>
</div>
</form>

Validátory ASP.Net - 3.část