Skip to Content

Photoshop - Jak používat filtr Světelné efekty

Filtr Světelné efekty velmi často použijeme ve spojení s různými texturami a tvary, které vkládáme ve stupních šedi jako alfa kanály.
Textury, písma a tvary nám potom mohou vytvářet trojrozměrné efekty např. reliéf (viz obrázek). Vykreslování pomocí světelných efektů se zdá být jednoduché, ale když nedodržíme pár důležitých zásad, může se nám práce zkomplikovat.
Zkusíme si vytvořit právě takovou ceduli, která je níže na obrázku.

cedule

Odbočíme na chvíli od našich světelných efektů a začneme pěkně od začátku vytvořením obdélníku se zakulacenými rohy. Práci si trochu stížíme a nepoužijeme nástroj zaoblený obdélník. Zde je právě vhodná příležitost seznámit se s alpha kanály a využít je i k takovému úkonu, jako ja zakulacení naší cedule.
Máme-li vrstvu s bílým pozadím, přepneme se na záložku kanály. Jeden nový vytvoříme např. kliknutím na malou ikonku dole. Při vytváření nového kanálu se nám nabízí na výběr, zda chceme zobrazení maskovaných či vybraných oblastí. (Volbu také vyvoláme dvojím klikem na kanál.) Jestliže jste zatrhli maskované oblasti a vybrali viditelný tento kanál, jeho plocha by měla být celá černá. Nástrojem Obdélníkový výběr vytvoříme selekci a vyplníme ji bílou barvou. Dále aplikujeme Filtr - Rozostření - Gaussovské (10 - 15px). V této fázi potřebujeme odstranit rozmazání a dostat do obdélníku ostré obrysy. Proto zvolíme Obraz - Přizpůsobení - Úrovně a zadáme číselné hodnoty např. 125, 1, 130. (Záleží na potřebě).
Vybereme vzniklý tvar kliknutím na ikonku kanálu s přidržením klávesy CTRL (když vybíráme z vrstvy, tak ikonku vrstvy - neklikáme na celou vrstvu). Vytvoříme novou vrstvu a v ní obarvíme výběr šedivou barvou s plechovky. Nyní ho malinko rozostříme například tímto filtrem -Filtr - Rozostření - Gaussovské (1 až 2 pixely).
Na šroubky si vytvoříme 2 nové vrstvy z níž jedna bude sloužit pro žlábek a druhá pro šroubek cedule. Nakonec je sloučíme a třikrát zkopírujeme, abychom měli do každého rohu jeden. Vybereme nástroj eliptický výběr na levém bočním panelu, a nastavíme mu pevnou velikost např 17ob. Obarvíme ho na šedo a dvojitým poklikem na vrstvu vyvoláme nastavení stylu vrstvy. Zde nastavíme Úkos a reliéf a přidáme stínování směrem dolů. Toto byl tedy otvor pro šroubek a nyní vytvoříme samotný šroubek. Opět budeme potřebovat eliptický výběr s pevnou velikostí např. 12ob. Úkos a reliéf, stínujeme směrem nahoru. Umístíme šroubek do otvoru a vrstvy sloučíme. Nyní budeme potřebovat umístit šroubky do rohů nějakým logickým způsobem. Vytvořme novou vrstvu a přejděme opět k nástroji Obdélníkový výběr.
Umístěte výběr o něco menší než je cedule s tím, že v rozích by měly být středy šroubků. Tento výběr nám také poslouží jako mustr pro rámeček uvnitř cedulky. Nyní potřebujeme odebrat zaoblené rohy. To nejsnáze provedeme pomocí eliptického výběru použitého 4x na každý roh. Nezapomeňte nastavit pevnou velikost např. 30ob a vlevo se v nabídce nástroje přepnout na položku Odečíst od výběru.

eliptický výběr


Nakonec nám zbývá výběr vytáhnout bílou barvou (Úpravy - Vytáhnout), a vybrat si písmo, kterým vytvoříme nápis (také bílou barvou). Tyto dvě vrstvy sloučíme a tímto si vlastně připravíme podklad pro práci se světelnými efekty.
Nakonec nám ještě zbývá umístit šroubky do rohů a snížit úroveň krytí tak na 70%.
Filtr Světelné efekty využívá podkladovou vrstvu, do které jako kdyby vtiskne obraz, který vložíme do alfakanálu. My použijeme podkladovou vrstvu šedé cedule a abychom docílili plastického reliéfu písma a rámečku, zkopírujeme výběr s nimi (CTRL plus kliknutí na ikonku vrstvy, Úpravy - Kopírovat) a vložíme do nového kanálu (přepnout se na kanály, nový kanál, Úpravy - vložit). Dále mírně šablonu rozostříme - použijeme opět Filtr - Rozostření - Gaussovské na mírnou hodnotu. Toto je někdy velmi důležité pro dobrý efekt.

alpha kanál

Jestliže máme písmo bílou barvou, měli bychom mít nastavený kanál na maskované oblasti. (V případě černého písma na vybrané oblasti).
Nyní se přepneme z alfa kanálu na RGB kanály a ve vrstvě skryjeme vrstvu s rámečkem a písmem. Přemístíme se na vrstvu s šedým podkladem a zvolíme Filtr - Vykreslení - Světelné efekty.

světelný efekt

Ve spodní části dialogového okna najdeme rozevírací seznam Kanál textury. Zde vyberte náš nový kanál - nejspíš Alpha 1. Nechte zaškrtnuto zvednout světlé, aby písmo s rámečkem plasticky vystoupilo. Nyní můžete experimentovat s posuvníky tak dlouho, až se vám bude zdát obrázek optimální. (Do alpha kanálu můžete také dát obrázek ve stupních šedi, ale musíte mít nějakou podkladovou vrstvu, kterou filtr použije ke sloučení).
Jestliže potřebujete nějaké úpravy např. písma, přepněte se do kanálu, vyberte obsah, nebo jeho část (může být třeba kouzelnou hůlkou) a ve vrstvě, kde je náš výběr zvolte Úpravy - Přizpůsobení - Odstín a sytost. Nakonec můžete přidat celé vrstvě Úkos a reliéf.