Skip to Content

Jednoduché sloučení fotografií

Dnes začnu úplně jednoduchým návodem, jak lehce a vkusně sloučit více fotografií do jedné, například pomocí grafického editoru Adobe Photoshop. Pokusím se popsat postup jednoho z mnoha způsobů této techniky, a to pomocí nástroje obdélníkový výběr s nastavitelnou hodnotou prolnutí.

Otevřeme si dvě libovolné fotografie, které chceme prolnout. U obou poklepeme na vrstvu pozadí, a pojmenujeme odemčené vrstvy. Nyní si můžeme pohrát s jejich velikostí, jednu z nich můžeme třeba zmenšit a nebo je nechat stejně veliké a posunout je ve vrstvě.
U druhého obrázku zvolíme Výběr - Vybrat vše a pak Úpravy - Kopírovat. Přepneme se do editace druhého, a obrázek vložíme nebo ho můžeme jednoduše přetáhnout bez předchozích předvoleb. Objeví se nám tu nová vrstva nad původní vrstvou, kde nyní můžeme upravit polohu pomocí nástroje přesun, jak se nám hodí. V této vrstvě se přepneme na nástroj obdélníkový výběr a zde nastavíme důležitou hodnotu prolnutí. Doporučuji vložit vyšší hodnotu, ale myslím si, že to spíše bude záležet na vás a vašich pokusech, co vám bude vyhovovat.
Předposledním krokem je výběr oblasti, která zahrnuje ostrý přechod z jedné fotografie do druhé. Nyní zmáčkněte klávesu delete tolikrát, kolik bude potřeba. Obdélníkových výběrů můžete samozřejmě použít více na různé strany nebo nepravidelného prolnutí.
Zde jednoduchá ukázka:

Ukázka prolnutí fotografií