Skip to Content

Rozdíl mezi programovacími jazyky

Obecně můžeme tyto jazyky rozdělit do dvou nejpodstatnějších kategorií, které se dále rozčleňují na dvě podkategorie.
Za prvé jsou to jazyky, které se nachází buď na straně serveru, nebo na straně klienta.

Na straně klienta (např. Javascript) :
- leží na klientské straně (Klient- počítač s prohlížečem na straně čtenáře.)
Mezi jeho výhody určitě patří pár aspektů:
- skripty se dají snadno naučit a nabízejí mnoho možností i neprogramátorům.
- reagují na činnost uživatele bez toho, aby se požadavek musel posílat serveru.
- nepotřebujeme žádné speciální nástroje nebo vývojové prostředí.
- v HTML se vytvoří skript a hned se v prohlížeči spustí. Při úpravě jen jednoduše přepíšeme soubor HTML a znovu načteme v prohlížeči.
Má však i svoje nevýhody:
- verze skriptů nejsou vždy kompatabilní s různými prohlížeči a proto při psaní skriptu je vhodné přemýšlet nad tím, že ho nebudou schopny zinterpretovat. Proto je víc než vhodné stránky nezaložit jen třeba na Javascriptu.

Na straně serveru (např. CGI, PHP, ASP) :
- leží na straně serveru
- ukládají různé informace a data.
Výhody určitě převyšují nevýhody plynoucí z jejich použití:
- generují HTML soubory ještě předtím, než jsou poslány na síť.
- díky tomu, že probíhají na straně serveru se na klientský počítač nedostane zdrojový kód.
- jsou pro nás výhodné z hlediska naprogramování kontroly chování aplikací i uživatele na klientské straně.
A nevýhody?
Dalo by se říct, že mezi nevýhody patří třeba to, že na serveru musí být podpora těchto jazyků.

Další možný způsob rozdělení je mezi kompilovanými a interpretovanými jazyky.

Kompilované jazyky (např. F#, C#, VB.Net) :
- programový kód musíme zkompilovat (přeložit) do spustitelného tvaru. Distribuujeme tedy výsledný spustitelný kód - nejspíše .EXE tvar.
- kompilace je proces, při kterém se program překládá z jazyka námi napsaného do jazyka srozumitelného našemu počítači. V případě .Net jazyků probíhá s jakousi mezifází (mezikódem).
Tím se dostáváme k rozdílu např. mezi klasickým ASP a ASP.Net. Druhý jmenovaný je vlastně takový základní systém pro vytváření interaktivních webových stránek. Je to jakýsi „kontejner”, ve kterém můžeme programovat různými jazyky, jako například VB.Net či C#, a který potřebuje pro svůj správný chod různé aplikace a nástroje, které jsou součástí .NET Frameworku.
- pro překlad je nutný kompilátor, avšak tyto jazyky jsou rychlejší než jazyky interpretované.

Interpretované jazyky (např.PHP, Javascript, ASP) :
-provádí se za běhu aplikace a proto jsou pomalejší.
- při aplikaci se nahrají na server přímo zdrojové kódy, které server vykoná a pošle zpátky.
- tyto jazyky mají výstup kódu v HTML, jsou tedy v podstatě generátorem HTML souborů.
- nespouštějí se, ani nekompilují.
- na každém počítači vyžaduje tzv. „interpreta” tohoto jazyka.