Skip to Content

Prolnutí fotografií

Práce s prolnutím fotografií může být velmi zajímavá a různorodá. Pokud potřebujeme například do sebe zkombinovat dvě fotografie, můžeme použít jeden z mnoha způsobů. Zde zvolíme ten nejjednodušší nástroj - Gumu. Ve spojení s vhodným nastavením parametrů tohoto nástroje můžeme docílit velmi realistického spojení.
Je však také potřeba citu pro věc a dobrého pozorování, aby výsledek působil správným dojmem.
Začneme tím, že nástrojem Přesun umístíme fotku, u které chceme, aby prosvítala, do spodní části druhé fotky jako vrstvu. Než začneme obě fotky slučovat, upravíme si jejich pozice a velikosti např. nabídkou Transformovat či Libovolná transformace. (Úpravy - Transformovat). V této fázi je dobré nastavit menší hodnotu Krytí, abychom věděli, zda všechno přesně sedí. (Můžeme zde použít režim Překrýt).
Když máme vše naaranžováno, opět přepneme do normálního režimu. Aby mohla být naše práce přesvědčivá a přechody plynulé, nastavíme nástroj Guma na Režim štětec a Krytí na velmi nízkou úroveň. (Tak okolo 10% - 15%).
Nyní odkrýváme spodní vrstvu a ze začátku klidně použijeme i větší rozměr stopy. Poté však stopu zmenšujeme, čím víc jdeme do okrajů. Opakovaně a s trpělivostí používáme tento nástroj až do požadovaného výsledku.
Všimněme si, že se vrstvy od sebe často barevně liší a proto můžeme upravovat pomocí Úrovní, Kontrastů a Barev. (Např. Obraz - Přizpůsobení - Vyvážení barev).

Vrchní vrstva
První původní fotografie

Spodní vrstva
Druhá původní fotografie

Prolnutí obou vrstev
Výsledek prolnutí fotografií