Skip to Content

Oddělení obrázku od pozadí v PS

Extrahování obrázků z pozadí můžeme dosáhnout několika možnými způsoby.
Odstaraňování pomocí výběru:
Použijte nástroj Výběr k výběru oblasti, kterou chcete oddělit. (K výběru částí podobně zbarvených pixelů vám pomůže nástroj Kouzelná hůlka). Jestliže potřebujet odstranit oblast mimo výběr, zvolte Výběr - Doplněk, čímž se označí zbylá část obrázku. Stiskněte klávesu DELETE a smažte pozadí. Abyste mohli gumovat nástrojem Guma, přepněte opět doplněk a vyčistěte zbylé pixely. (Guma se projeví jen v aktivním výběru). Jestliže je obrys ořezané části příliš ostrý, na konečné úpravy využijte nástroj Rozostření.

Kopírujete-li obsah výběru do nové vrstvy či dokumentu vyberte volbu Vrstva - Podklad - Odstranit lem. Tímto krokem odstraníte lem původní podkladové barvy, který se někdy zachová.

Další variantou, která značně urychluje práci a automatizuje tuto úlohu je použití filtru Oddělit. Při výběru tohoto filtru (Filtr - Oddělit) se otevře dialogové okno Oddělení, který obsahuje několik samostatných nástrojů. V levém horním rohu se jako první nachází Zvýraznění obrysů.Zvýrazňovač S použitím tohoto nástroje zakryjte okraje (nebo také vlastně můžeme říci zvýrazněte okraje) obrázku, který chcete oddělit. U dobře rozlišitelných okrajů, (to znamená např. barvy v plochách, které jsou kontrastní) je dobré zaškrtnout volbu Chytré zvýraznění v panelu Volby nástroje napravo od okna.

Ukázka zvýraznění

Zde také můžete nastavit velikost stopy. (Čím nižší hodnota, tím lépe Photoshop najde přesné okraje) či nastavit barvu pro zvýraznění a výplň.
Definovaný výběr vybarvěte nástrojem Vyplnění. Nástroj Vyplnění
Poté se můžete přepnout do režimu Náhled, (využijte jeho voleb k opětovnému zobrazení, zvýraznění či výplně v originálu) abyste si prohlédli výsledek a případně využili nástroje pro očištění.
Ještě než tak učiníte, rozmyslete si zda jste spokojeni s výsledkem a v případě potřeby začněte znovu například s menší zvýrazňovací stopou, zvyšte vyhlazení či zaškrtněte volbu Obraz s texturou (Obraz musí mít na pozadí texturu, aby se tato nabídka dala využít).
Z nástrojů pro očištění obrázku si v režimu Náhledu vyberte dva:
Nástroj Vyčištění Nástroj Vyčištění vám umožní odstranit nepotřebné pixely z pozadí. Při stisku klávesy ALT se maska mění opačně. (To znamená, že pixely přidává)
Nástrojem Úpravy obrysů táhněte podél roztřepených okrajů. Nástroj Vyčištění obrysů
Jestliže je nyní obrázek podle vaší představy, klepněte na O.K.