Skip to Content

Grafika

Adobe Flash- Interaktivní tlačítka

Jak si na svém webu zprovoznit flashová tlačítka s rolloverovými stavy?
Nejprve trocha terminologie:
Symbol - je buď grafika, tlačítko nebo filmový klip, který vytvoříme ve Flashi jen jednou a poté jej můžeme používat kolikrát chceme a kde se nám to hodí. Symboly mohou snížit velikost souboru, a tedy i čas stahování. Ukládají se do knihovny, přičemž je můžeme přetáhnout do plochy několikrát.
Symbol tlačítka - narozdíl od jiných časových os obsahuje časová osa symbolů tlačítek čtyři snímky: Nahoře- výchozí stav, Přes- určuje vzhled tlačítka, ocitne-li se nad ním ukazatel myši, Dole - ovlivňuje vzhled při klepnutí, Zásah definuje aktivní oblast, která reaguje na klepnutí.
Nejlepší způsob, jak si zjednodušit práci při výtváření vzhledu tlačítek, je importovat hotový soubor, který jsme si vytvořili v Adobe Illustratoru. Může například obsahovat 3 vrstvy, kdy v každé vrstvě bude obrázek pro jeden stav- Nahoře, Přes a Dole...

V čem tvořit?

Pokud se chceme zabývat počítačovou grafikou, je důležité si promyslet k jakému účelu nám bude sloužit, co očekáváme, a v jakém výstupu se má grafika zpracovat. K tvorbě grafických návrhů je nutné mít dostačující hardware a otázka vhodného výběru softwaru je také dost důležitá.
Obecně bychom mohli grafický software rozdělit na dvě základní kategorie, lišící se způsobem vzniku a záznamu grafických informací. Software, který pracuje s vektorovou grafikou, a software pracující s rastrovou grafikou. Mezi těmito dvěma druhy grafických editorů je velký rozdíl, ale v dnešní době už mnoho z nich umí pracovat s oběma grafickými režimy současně, nemluvě o podpoře mnoha různých formátů...

Syndikovat obsah