Skip to Content

(X)HTML a CSS

Vložení rohů do bloku

Jak jednoduše zaoblit rohy našeho bloku pomocí CSS a čtyř grafických objektů?
Začneme zaoblením divu, kterému přiřadíme nějakou barvu, v tomto případě volíme #e68200. Potom si vytvoříme v nějakém grafickém editoru čtyři rohy, každý z nich do samostatného souboru s klenbou od rohu do rohu:

Rohy
Přiřadíme jim také jedinečné jméno: hl.gif (horní,levý), hp.gif, dl.gif, a dp.gif.

Z-index a jeho chování

Vlastnost z-index nám umožňuje jakési překrývání elementů, která se dá přirovnat k práci s vrstvami pomocí CSS. Aplikuje se na elementy, které mají přidělenou vlastnost position s jinou hodnotu než static. Tato vlastnost určuje výšku elementu při překrývání vrstev na ose z a může nabývat hodnoty auto, která je jeho výchozí hodnotou. Dále můžeme přiřadit hodnotu kladného či záporného čísla. Co znamená, že výchozí hodnotou z-indexu je auto? V podstatě bude element bude umístěn do takové vrstvy, která mu náleží ve výchozím systému těchto vrstev.
Většinou záleží na pořadí elementů ve struktuře dokumentu Html. Při hodnotě auto se nejblíže k nám vykreslí element, jenž je uveden nejpozději. Příklad:...

Vycentrování obsahu stránky

Již několikrát jsem na internetu zahlédla otázku jak dát obsah do stránky, aby se správně vycentroval v prohlížeči. Proč je v tom takový problém?......

WYSIWYG editory a Texy

Co znamená WYSIWYG editor www stránek, a jaké má výhody a nevýhody? A co vlastně znamená Texy?
WYSIWYG editory mají za úkol zobrazovat stránku při tvoření ve stejné podobě, v jaké bude zobrazen na webu. Tím se také vysvětluje obecný název těchto editorů, který v překladu z angličtiny znamená „Co vidíš,to dostaneš″. Příkladem takového editoru je například Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, či NVU...

Syndikovat obsah